logotypy

Forma wsparcia - Długoterminowa opieka hospicyjna

Realizacja opieki hospicyjnej w warunkach domowych:

– wspieranie rodzin w czasie trwania choroby przez wolontariuszy śr. 4 wizyty/m-c,  ok. 2h/wizyta

– pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych – śr. 4 wizyty/m-c, ok. 1,5h/wizyta

– edukacja i poradnictwo zdrowotne (medyczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, dietetyczne, logopedyczne) – śr. 6 wizyt/m-c, ok. 1h/wizyta

– spotkania terapeutyczne dla rodzeństw dzieci chorych – 1 spotkanie/m-c, 4h/spotkanie

– wsparcie psychologiczne rodzin w czasie żałoby – 16 godz./rodzina,3 rodziny/rocznie

– udostępnianie niezbędnych urządzeń i wymienialnych materiałów do opieki