logotypy

Forma Wsparcia - Klub Seniora

Organizacja i prowadzenie Klubu Seniora

– dostęp do części integracyjnej Klubu – 6 godz./dziennie, 6dni/tyg.

– rozwijanie zainteresowań w ramach 4 kółek tematycznych każde kółko: 1 spotkanie/tyg., ok. 2h

– integracja w ramach kina Seniora- 4 spotkania/m-c, ok. 2 godz./spotkanie

– zajęcia prozdrowotne- 4 spotkania/m-c, ok. 2h/spotkania

– warsztaty komputerowe– 8 zajęć/m-c, ok. 2h/zajęcia

– aktywność kulturalno-edukacyjno-integrująca poza terenem klubu – 1 wyjście/m-c

– dostęp do poradnictwa (prawnego, psychologicznego, socjalnego, rodzinnego) – każdy specjalista 1 dyżur/tyg., ok.2h/dyżur

 

Klub Seniora znajduje się pod adresem: Cieszkowskiego 6, 93-588 Łódź

adres e-mailowy: klubseniora@hrp.com.pl

tel. kontaktowy: 502 863 022

Klub Seniora jest czynny w godzinach: 12.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku oraz 10.00 – 16.00 w soboty.

 

Szczegółowe harmonogramy pracy Klubu Seniora na poszczególne miesiące dostępne są poniżej.

Zapraszamy do zapisu i udziału w zajęciach!