logotypy

Harmonogram

Rekrutacja do zapewnienia Opieki długoterminowej:

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie w trzech turach :

I tura – rozpocznie się od 16.08.2018 i zakończy się 30.09.2018. Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

II tura – rozpocznie się od 27.05.2019 i zakończy się 30.06.2019.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

III tura – rozpocznie się od 01.07.2020 i zakończy się 03.08.2020.  Opieką przez ok. 10 miesięcy objęte zostanie 20 osób niesamodzielnych

 

Rekrutacja do Klubu Seniora jest prowadzona na bieżąco od IX.2018 – VI.2021 roku do momentu zrekrutowania 200 osób niesamodzielnych, które spełniają kryteria udziału w projekcie, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Klubu Seniora.

 

Rekrutacja Uczestników do domowej opieki hospicyjnej trwa od VII.2018 do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby Uczestników. W przypadku rezygnacji, zgonu lub innej sytuacji losowej, uniemożliwiającej Uczestnikowi dalsze korzystanie ze wsparcia w ramach opieki hospicyjnej w warunkach domowych w projekcie, na listę uczestników wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej bądź zrekrutowane zostaną nowe osoby, spełniające kryteria udziału w projekcie.