logotypy

Uczestnicy projektu

Do kogo skierowany jest projekt?

 1. 281 osób niesamodzielnych
 2. Zamieszkałych na terenie Łódzkiego obszaru Metropolitalnego – m. Łódź, powiat: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
 3. Osób 65+ (osoba niesamodzielna,  która otrzyma mniej niż 60 punktów w skali Barthel)
 4. Osób, które nigdy nie skorzystały ze wsparcia podobnego typu
 5. Osób względem których nie jest świadczona opieka długoterminowa domowa w ramach NFZ
 6. Dzieci  do 18-go roku życia

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby, które:

 1. Płeć – Kobiety
 2. Złożą oświadczenie z tytułu wykazania dochodów poniżej 150% właściwego kryterium dochodowego
 3. Oświadczą, iż prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe
 4. Wynik w skali Barthel poniżej 20
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności